Er kortbetalinger sikre?

Ja, kortbetalingen er sikker. Kortudstedere har et system til omfattende kontrol af kortbetalinger. Under selve betalingen udføres et antal tekniske kontroller for at holde et højt sikkerhedsniveau på kortbetalingen.

Kortbetalingen giver en god forbrugerbeskyttelse i form af en indsigelsesmulighed.  Kortbruger og kortudstedere har i visse sammenhænge muligheden for at begrænse anvendelsen af kortet, for eksempel uden for Danmark eller til køb på internettet (e-handel).

Kortet giver kortbrugeren adgang til et betalingsmiddel, der i de fleste tilfælde er globalt anvendelig. Forbrugeren kan også hurtigt spærre et kort, der er stjålet eller mistet.

For betalingsmodtager betyder det en reduceret manuel håndtering af kontanter og øget sikkerhed for personalet i butikken, da risiko for røveri mindskes.

 

Kortbetalinger er sikre for kortbrugere og betalingsmodtagere, fordi:

1: infrastrukturen er opbygget således at det bedst muligt sikres, at det er den rette kortbruger, der anvender kortet til betaling og at betalingsmodtager er sikker på at få sin betaling.

2: der er veletablerede procedurer til at håndtere misbrug af forskellig art.

3: lovgivningen sikrer de involverede parter.

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark