Card Payment Denmark varetager kortudstederes interesser i Danmark. Vores ambition er at udvikle og opretholde anvendelse af kortbetalinger. Card Payment Denmark arbejder for at sikre, at regler i Danmark og EU bidrager til, at kortbetalingerne fortsat er velfungerende og konkurrencedygtige.

Kortbetalinger kommer hele samfundet til gode:

 • card payment sweden

  Betalingsmodtager

  En kortbetaling er en garanteret betaling. Erstatter manuel kontanthåndtering, øger sikkerheden for personalet i den fysiske handel og resulterer i lavere administrationsomkostninger.
 • card payment sweden

  Kortbruger

  En kortbetaling giver kortbruger en adgang til en bekvem betalingsmetode, og et kort, der bliver stjålet eller mistet, kan hurtigt spærres. Derudover er kortbetalinger brugervenlige og kan oftest anvendes globalt. En kortbetaling giver en høj forbrugerbeskyttelse i form af indsigelsesmulighed, hvis varerne ikke leveres.
 • card payment sweden

  Samfundet som helhed

  Kortbetalinger betyder en mindre risiko for hvidvaskning, og kortbetalinger er med til at reducere sort økonomi. Når kontanthåndtering mindskes, reduceres risikoen for røveri og behov for transport af kontanter.

Card Payment Denmark

Card Payment Denmark organiserer sit arbejde blandt andet i Danish Advisory Committee og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med konkurrenceneutrale spørgsmål:

 • Danish Advisory Committee håndterer fælles spørgsmål vedrørende regler, standarder og infrastruktur, der påvirker kortforretningen i Danmark.

Samarbejde med andre aktører

Card Payment Denmark samarbejder med andre aktører for at understøtte markedsudvikling på kortområdet. I Danmark samarbejder vi blandt andet med Finans Danmark.

Internationalt samarbejde

Den nordiske organisation PAN-Nordic Card Association (PNC), som Card Payment Denmark er medlem af, arbejder nordisk og internationalt med videreudvikling af betalingskort i et større perspektiv. PNC repræsenterer sine medlemmer i EMVCo, PCI, ISO samt andre europæiske og internationale sammenslutninger, som medvirker til udvikling af betalingskort.

Card Payment Denmark – Information

 • Hvem er Card Payment Denmark?

  CPD er en interesseorganisation for kortudstedere med en registreret adresse i Danmark, og som har tilladelse til at drive et betalingsinstitut og som har en aktiv licens med et åbent kortselskab (fx Dankort, Visa, Mastercard). CPD blev stiftet i maj 2018.

 • Card Payment Denmark’ mission?

  Vores mission er at fremme effektive og brugervenlige løsninger for kortbetaling i Danmark. Dette gør vi blandt andet ved at støtte og koordinere udvikling af infrastrukturen, samarbejde med øvrige aktører om, hvordan kortbetalinger kan gøres endnu mere sikre og effektive.

  Kortbaserede betalinger er den bedste betalingsmetode for samfundet, både for forbrugere, virksomheder og forretningerne. Vi arbejder for, at det danske marked fortsat skal have sikre, effektive og kommercielt kortbaserede betalinger. Vi følger nøje dansk og europæisk lovgivning.

 • Er kortbetalinger sikre?

  Ja, kortbetalingen er sikker. Kortudstedere har et system til omfattende kontrol af kortbetalinger. Under selve betalingen udføres et antal tekniske kontroller for at holde et højt sikkerhedsniveau på kortbetalingen.

  Kortbetalingen giver en god forbrugerbeskyttelse i form af en indsigelsesmulighed.  Kortbruger og kortudstedere har i visse sammenhænge muligheden for at begrænse anvendelsen af kortet, for eksempel uden for Danmark eller til køb på internettet (e-handel).

  Kortet giver kortbrugeren adgang til et betalingsmiddel, der i de fleste tilfælde er globalt anvendelig. Forbrugeren kan også hurtigt spærre et kort, der er stjålet eller mistet.

  For betalingsmodtager betyder det en reduceret manuel håndtering af kontanter og øget sikkerhed for personalet i butikken, da risiko for røveri mindskes.

   

  Kortbetalinger er sikre for kortbrugere og betalingsmodtagere, fordi:

  1: infrastrukturen er opbygget således at det bedst muligt sikres, at det er den rette kortbruger, der anvender kortet til betaling og at betalingsmodtager er sikker på at få sin betaling.

  2: der er veletablerede procedurer til at håndtere misbrug af forskellig art.

  3: lovgivningen sikrer de involverede parter.

 • På hvilken måde er kortbetalinger gode for samfundet?

  • Betalingsmodtager: En kortbetaling er en garanteret betaling. Mindre manuel kontanthåndtering øger sikkerheden for personalet i den fysiske handel og medfører lavere administrationsomkostninger.
  • Kortbruger: en kortbetaling giver kortbruger adgang til en nem betalingsmetode, og et kort, der bliver stjålet eller mistes, kan hurtigt spærres. Derudover er kortbetalinger brugervenlige og kan anvendes globalt. En kortbetaling giver større forbrugerbeskyttelse i form af en
  • Samfundet som helhed: Kortbetalinger kan spores og indebærer en reduceret risiko for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge, dermed kan kortbetalinger reducere muligheden for sort økonomi. Når kontanthåndtering mindskes, reduceres både risiko for røveri og behovet for transport af mønter og sedler.

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark