På hvilken måde er kortbetalinger gode for samfundet?

  • Betalingsmodtager: En kortbetaling er en garanteret betaling. Mindre manuel kontanthåndtering øger sikkerheden for personalet i den fysiske handel og medfører lavere administrationsomkostninger.
  • Kortbruger: en kortbetaling giver kortbruger adgang til en nem betalingsmetode, og et kort, der bliver stjålet eller mistes, kan hurtigt spærres. Derudover er kortbetalinger brugervenlige og kan anvendes globalt. En kortbetaling giver større forbrugerbeskyttelse i form af en
  • Samfundet som helhed: Kortbetalinger kan spores og indebærer en reduceret risiko for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge, dermed kan kortbetalinger reducere muligheden for sort økonomi. Når kontanthåndtering mindskes, reduceres både risiko for røveri og behovet for transport af mønter og sedler.

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark