Card Payment Denmarks råd til kortbrugere

Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd.

Før brug

 • Opfat dit betalingskort som rede penge. Opbevar det derfor sikkert såvel ude som hjemme. Lad det f.eks. ikke ligge fremme.
 • Lær din pinkode udenad. Brug en pinkode-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske koden. Du kan kontakte dit pengeinstitut og få udleveret en pinkode-husker.
 • Opgiv aldrig din pinkode eller anden personlig sikkerhedsforanstaltning til andre – heller ikke til banken eller politiet. Disse er personlige og kun du må kende til dem.
 • Brug ikke pinkoden som password eller adgangskode i andre sammenhænge.
 • Beskyt dine enheder, hvor du f.eks. har installeret din digitale Wallet. Sørg for at enheden altid er er opdateret med nyeste version, og at der skal bruges kode for at åbne din mobiltelefon.
 • Det er vigtigt, at du har et antivirusprogram, der holdes opdateret, et styresystem der holdes opdateret, og at du bruger din sunde fornuft, når du bevæger dig på internettet, læser mails og tilsvarende.

 

Under brug

 • Beskyt din pinkode ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse koden, når du taster den ind.
 • Afslå assistance fra “venlige hjælpere”, når du bruger dit kort
 • Lad aldrig andre bruge dit kort, pinkode eller anden personlig sikkerhedsforanstaltning – heller ikke selv om du selv er tilstede.
 • Tjek at totalbeløbet i terminalen eller på skærmen stemmer.
 • Skriv aldrig under på eller godkend en kvittering, før totalbeløbet er påført.
 • Husk din kvittering og gem den til senere kontrol.
 • Pas på kortet. Informationerne i kortet kan ødelægges, hvis denne kommer for tæt på et magnetfelt, f.eks. magnetlåse på en taske og visse elektroniske apparater.

 

Efter brug

 • Tjek posteringer på din konto – via din netbank eller kontoudskrift.
 • Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet.

Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet eller du får mistanke om, at det kan være misbrugt. Kontakt hurtigst muligt din bank eller finansielt institut

 

Gode råd, når du handler på nettet

Betalingskort er også sikkert at bruge, når du handler på internettet. Du kan selv være med til at opretholde sikkerheden ved at følge denne vejledning.

Nedenfor er en række generelle råd ved handel på nettet.

 

Generelle råd ved handel på nettet

Læs betingelserne

Hvis du ønsker at købe noget, bør du læse købsbetingelserne grundigt igennem. Du skal sikre dig, at du ikke med dette ene køb kommer til at starte et abonnement eller tegne dig for flere betalinger, hvis det ikke er din hensigt.

 

Gem dokumentationen

Når du har bestilt en vare, bør du gemme dokumentationen fra købet enten som et print eller ved at lave en elektronisk kopi af skærmbilledet. Husk også at gemme både web-adressen til forretningen og adressen til den side, hvor du eventuelt kan afbestille købet/abonnementet igen.

Internetbutikken er forpligtet til at kvittere for købet, fx. via en e-mail. Denne kvittering skal du også gemme.

 

Kontroller posteringer på din konto

Du kan løbende følge med i dine posteringer på din konto, hvis du har en netbank aftale. Er det ikke tilfældet bør du kontrollere dine kontoudskrifter. Er der posteringer, som du ikke kender til, skal du straks kontakte dit pengeinstitut.

 

Særlige råd ved handel på nettet 

Pas på dit kortnummer

Opgiv aldrig dit kortnummer, medmindre du er i en decideret købssituation, hvor du ønsker at betale for noget. I andre situationer skal du aldrig, selvom du bliver opfordret til det, indtaste dit kortnummer. Hverken som ID, en del af “medlemsoplysninger” eller for at komme videre til en anden side.

Når du handler på nettet og der skal bruges stærk kundeautentificering f eks. ”Verified by Visa/Visa Secure” eller ”Dankort Secured by Nets”, og kontroller, at forretningens navn og korrekt beløb fremgår af den sms, som du modtager med koden

 

Beskyttelse af data

Alle danske netbutikker skal beskytte dine betalingsinformationer med kryptering. Også langt de fleste udenlandske butikker bruger kryptering, og du kan nemt tjekke om forbindelsen mellem din computer og netbutikken er sikker. Er forbindelsen sikker, skal der være en hængelås nederst i højre hjørne i din internetbrowser eller foran URL’en (internetadressen) med grøn farve. Indtastning af kortnummer mv. skal først ske, når forbindelsen er sikker. Du bør ikke handle i de butikker, der ikke tilbyder en krypteret forbindelse.

 

Abonnementsordning med netbutik

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du netbutikken lov til at overføre beløb til forretningen, uden at du selv foretager en handling. Derfor bør du gennemgå kriterierne for betaling i abonnementsordningen i detaljer, før du opgiver kortnummer mv.

 

Nyt betalingskort

Når dit betalingskort skal fornyes, ændres kortnummeret. Hvis du har indgået abonnementsaftaler som for eksempel Brobizz, MobilePay, Netflix, Rejsekort eller mobilabonnement, skal du derfor orientere den pågældende forretning om det nye kortnummer, for at abonnementsaftalerne kan fortsætte.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om nethandel på hjemmesiderne:

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark