Det danske kortmarked

Danske kortbrugere (forbrugere og virksomheder) anvender i stort omfang betalingskort, når de køber varer og tjenesteydelser. 

Via de ca. 9,5 mio. udstedte kort gennemførte danske forbrugere knap 2,3 mia. korttransaktioner med en samlet værdi på over 580 mia. kr. (kilde: Danmarks Nationalbank)

Når en forbruger betaler for en vare eller ydelse med sit betalingskort eller via en mobil betalingsløsning, afvikles betalingen gennem et net af aftaler. Aftalerne håndterer et samspil og et informations flow, som for den almindelige forbruger er helt ukendt. Dette samspil inkluderer bl.a.  forretningens og forbrugerens bank samt IT-leverandører og kortselskaber:

1: Kortselskabet (fx Dankort, Mastercard, Visa) ejer rettighederne til selve kortkonceptet og giver via en licens kortudstedere og kortindløseremulighed for at tilbyde betalingskort til sine kunder. Det betyder, at hvis fx en bank eller et andet finansielt institut ønsker at tilbyde et Mastercard til sine kunde, sker dette på baggrund af en indgået aftale med Mastercard. Banken skal følge krav og regler, som Mastercard har fastsat for at banken kan opnå licens. Gennem licensen opnår en bank ret til at producere og tilbyde kort med Mastercard logo. For at have licensen betaler banken en licensafgift til kortselskabet. Kortselskaber sikrer gennem omfattende regler, at betalingskort kan anvendes i butikker og på internet i hele verden (Dankort dog kun i Danmark).

2: Kortudstedere (fx en bank) udsteder betalingskort efter licens fra kortselskaberne. Kortudstedere er typisk banker, men også benzinselskaber og detailhandelskæder kan udstede betalingskort.

3: Kortindløsere (fx Nets, Bambora, Swedbank) tilbyder indløsningsaftaler til betalingsmodtagerne. En kortindløser indgår aftaler med forretninger og internetbutikker (betalingsmodtagere) om, at butikken kan modtage betalingskort. I Danmark er Nets den mest kendte indløser af betalingskort, men bl.a. Bambora, Swedbank, Valitor (Altapay) tilbyder også indløsning af betalingskort.

4: Betalingsmodtagere er de forretninger, som indgår indløsningsaftale med kortindløsere for at kunne modtage betalingskort som betalingsmiddel. Forretningerne kan både være fysiske og ikke-fysiske, fx internetforretninger. Betalingsmodtagere kan også være offentlige myndigheder og andre institutioner.

5: Kortbrugere er de forbrugere, der benytter betalingskort til at betale for varer eller tjenesteydelser.

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark