Nyhetsbrev Q1 2018: Framtiden är också kontaktlös

Vi lever som bekant i digitaliseringens och teknikinnovationernas tidevarv. Det är en utveckling som öppnar för oändliga möjligheter inom alla områden i samhället – så även för kortbaserade betalningar. Jag tänker i synnerhet på den marknadsutveckling som s.k. kontaktlösa betalningar (contactless payments) kommer innebära för oss i Sverige, men naturligtvis hela världen. Idag befinner vi oss bara i lindan av vad denna teknik kommer göra för utvecklingen av olika produkter – allt ifrån varianter av mobiltelefoner och klockor till kylskåp, ringar och kläder med inbyggd teknik som kan genomföra ett ”blipp-köp”.

Många konsumenter har redan upptäckt fördelen med att snabbt kunna lägga sitt betalkort mot terminalen istället för att dra kort och knappa kod för att genomföra ett köp. Betalningen går så mycket snabbare och enklare än tidigare – 7 sekunder snabbare i genomsnitt per köp, samtidigt som säkerhetsnivån är samma som det ”gamla” sättet att kortbetala. Det är våra små köp i situationer där vi vill att det ska gå undan som framför allt gynnas av den nya tekniken. Av Pressbyråns kortbetalningar är idag 30 % kontaktlösa, och SF Bio ligger på 12 %. 


Bakom detta marknadens tekniksprång ligger ett medvetet och metodiskt arbete präglat av god anda mellan alla inblandade. Sedan 2015 har en unik sammanslutning av representanter från alla berörda aktörer arbetat tillsammans i sammanslutningen Contacless Forum. Medlemmarna har utgjorts av svenska kortutgivare och kortinlösare, terminalleverantörer, de internationella nätverken (MasterCard, Visa och Amex), representanter från säljföretagsorganisationer (Svensk Handel, Visita, Samtrafiken, Svensk Parkering) och Konsumentverket. Uppdraget har varit att identifiera lösningar på hur marknaden och konsumenter ska anamma kontaktlösa betalningar. Såväl kortterminaler som betalkort ska teknikanpassas till det kontaktlösa betalandet och förutsätter att båda enheterna samtidigt måste läggas om. Vi kravställde oss själva med att hälften av alla kort och hälften av alla terminaler vid utgången av 2017 skulle vara förberedda för kontaktlösa betalningar. En målsättning som då kändes väl utmanande, men som visade sig vara helt rätt. Vi kan idag konstatera att 44 % av terminalerna och drygt hälften av alla utgivna kort idag kan användas för kontaktlösa betalningar vid årsskiftet.

Men arbetet med att främja den kontaktlösa betalningen handlar inte enbart om bekvämlighet, teknik och produktutveckling. Det handlar än mer om ett beteende och en inställning hos våra konsumenter. Förutsättningen för att fler konsumenter ska använda kontaktlösa betalningar är att konsumenterna upplever tjänsten som säker. När konsumenten känner sig trygg med tekniken kommer det ändrade beteendet naturligt.

Ibland stöter vi på påståenden som snarast invaggar konsumenter i osäkerhet, som t.ex. att ”det är lätt att kopiera kortdata”. Att kopiera kortdata – vare sig det innebär att läsa på kortet över någons axel och ta del av kortnummer, utgångsdatum och namn eller genom att på digital väg läsa av samma uppgifter, innebär att någon obehörig på ett olovligt sätt tar del av en öppen data. Men det innebär inte att det med denna data går att genomföra ett köp.

Leverantörerna av tekniken – bankerna och terminalutgivarna – har samarbetat för att ta fram en rigorös infrastruktur för säkerhet kring kortbaserade betalningar, inklusive de kontaktlösa. Chippet på kortet, eller i telefonen, är bara en länk av flera i kedjan, som säkrar kortbetalningar oavsett om det sker via kontaktlös överföring eller inte. Andra säkerhetsåtgärder är exempelvis att transaktionen verifieras innan den går igenom, vilket innebär att såväl bankerna som konsumenterna har tid att upptäcka en misstänkt transaktion, verifiera och eventuellt spärra den. Och ingen seriös betaltjänstaktör nöjer sig med öppen data vid en transaktion – sådana uppgifter måste alltid kompletteras med någon form av verifieringskod eller id.

Idag är kortbetalningar den betalningsmetod som har högst förtroende hos svenska konsumenter – hela 89 % av de tillfrågade tycker det (Sverige Betalar, 2016). Vi vill bibehålla och öka det förtroendet för kortbetalningar, såväl traditionella som kontaktlösa. Det är allas vår uppgift att kontinuerligt informera konsumenter om att den höga säkerhetsnivån för kortbetalningar även gäller kontaktlösa betalningar. Det är samma teknik, samma säkerhet.
Contactless Forum har en ny målsättning – till 2020 ska 100 % av korten och terminalerna klara av att genomföra en kontaktlös betalning i Sverige. Men då finns inte forumet kvar längre. I maj i år samlas forumets medlemmar för sista gången i denna sammanslutning. Det om något är ett bevis på hur starkt vi tror på att marknaden och konsumenterna kommer föra vidare och anamma en redan påbörjad utveckling mot ett snabbare, enklare och säkrare betalsätt.

Bästa hälsningar,

Kurt Gjesten
Vd, Card Payment Sweden

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark