Innovativa kortbetalningar gör resandet smidigare i kollektivtrafiken

Enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L ska det införas ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige under 2022. Det är ett förslag som vi i Card Payment Sweden välkomnar och som vi med spänning följer utvecklingen av.

Harmonisering av kollektivtrafikens biljettsystem runt om i landet är något det har funnits en ambition om länge. Inte minst hos Samtrafiken, Samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen.

Inom Card Payment Sweden har vi bidragit till denna utveckling genom att ta initiativ till samarbetet som kallas Transit Contactless Coordination Group (TCCG) där vi samlar operatörer, inlösare, samtrafiken, kortutgivare och kortnätverk.

Syftet med TCCG är att säkerställa att kort ingår i kollektivtrafikens verktygslåda för betalningar och att dessa kan genomföras enkelt och snabbt. Där har kontaktlösa kortbetalningar visat sig vara en nyckel och flera lösningar är på väg att lanseras.

I höst kommer man kunna ”blippa” sitt betalkort direkt i Skånetrafikens innerstadsbussar istället för att köpa biljett separat. I Storstockholms Lokaltrafik rullas motsvarande system ut i kollektivtrafikspärrarna i början på 2020.

Mycket talar för att det är så vi löser färdbevis i framtiden. Varför blanda in ett extra led med en pappersbiljett eller separata kort för reskassa om man inte behöver? Eller som Sasha Verma, CTO för Transport for London, där ett liknande system redan är aktivt, har uttryckt det:

“We came to the very simple realisation that nobody wants to buy a ticket and actually we don’t want to sell them one either”

Samordningen från kortbranschen har varit betydelsefull för att få alla komponenter att fungera ihop. Utöver att den tekniska utrustningen ska finnas på plats krävs också att de olika delarna talar med varandra, att systemen vet vilka betalkort som är spärrade och varför samt hur betalningen ska reserveras på kontot.

Biljetten finns inte på betalkortet. Betalkortets funktion i systemet är att vara ett betalmedel. Resten hanteras av ett separat system. Både Skånetrafiken och SL har utvecklat egna system för att hantera dessa frågor. Skånetrafikens system kommer framöver också att exporteras till angränsande län.

Förhoppningen är kortbetalningar med kontaktlös betalningsfunktion ska minska trösklarna till köp av biljett. Inte minst för sällanresenärer som turister och affärsresenärer. I region Stockholm utgör gruppen som drar nytta av kortbetalningar med kontaktlös betalningsfunktion ungefär en fjärdedel av regionens 800 000 dagliga resenärer.

Vad exakt som omfattas av det nationella biljettsystem som regeringen aviserat är fortfarande inte bestämt. Enligt de uppgifter vi har tagit del av är det politiska projektet fortfarande i sin linda och direktiv för att utreda en framkomlig väg ska utarbetas.

Att smidiga kortbetalningar kommer inneha en betydande roll i detta nya nationella system är dock både troligt och önskvärt. Både för de stora kollektivtrafikoperatörer som redan gjort stora investeringar i att utveckla lösningarna, för miljön och för konsumenterna.

Bästa hälsningar,
Kurt Gjesten
Vd, Card Payment Sweden

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark