Nyhetsbrev Q2 2018: Ny organisation för kortbetalningar – träffa oss i Almedalen!

Nu lanserar vi Card Payment Sweden – en branschförening som främjar användningen av kortbaserade betalningar i Sverige. Den svenska betalningsmarknaden anses vara en av världens mest effektiva, till följd av det mycket höga användandet av betalkort. Visste du t.ex. att 97 % av alla svenskar äger ett betalkort? Och att 80 % av alla 2,5 miljarder svenska betalningar som genomförs under ett år betalas med betalkort?
Det gör Sverige till ett unikum bland världens betalmarknader. I EU är snittet 116 korttransaktioner per person och år – svenskarna gör 319 korttransaktioner om året! Det kan jämföras med t.ex. 49 korttransaktioner i Tyskland och 43 transaktioner i Italien.

Card Payment Swedens uppdrag är att värna den svenska kortbetalningen och arbeta för att den svenska kortbetalningsmarknaden fortsatt ska vara säker, effektiv och affärsmässig. Våra medlemmar är kortinlösare och kortutgivare på den svenska marknaden.
Om du är på plats i årets Almedalen kan jag varmt rekommendera dig att komma förbi oss på onsdag morgon den 4 juli på Strandvägen 20 i Visby. Med start kl. 08.30 bjuder vi in till ett frukostseminarie på tema Är framtidens kortbetalningar säkra? Då har du möjlighet att träffa några av våra medlemmar och lyssna på en spännande diskussion om kortbetalningar och ny teknik, säkerhet och konsumentbeteende! Läs mer om seminariet här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54644

Svenskar känner sig generellt trygga med kortbetalningen – 88 % anger att de känner högst tillit till kortbetalningen av alla betalningsmetoder. Och den svenska kortmarknaden ligger långt fram i teknisk utveckling. Exempelvis kommer alla betalkort och kortterminaler klara av att genomföra en kontaktlös betalning till år 2020. Sveriges betalmarknad är utvecklad på affärsmässig grund, och det gör våra kortbetalningar effektiva ur marknads – och samhällsperspektiv. Riksbanken har belagt att transaktionskostnaden för en kortbetalning är avsevärt mycket lägre än andra betalningsmetoder, och att betalningar med kort är mer effektivt för samhällsekonomin än andra betalsätt.

De svenska aktörerna på betalmarknaden har historiskt sett samarbetat i pragmatisk anda för att skapa bästa möjliga förutsättningarna för en kortbetalmarknad som präglas av innovation, effektivitet och säkerhet. Det samarbetet vill Card Payment Sweden leda och utveckla i framtiden.

Bästa hälsningar,

Kurt Gjesten
Vd, Card Payment Sweden

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark