Nyhetsbrev Q3 2018: Betalningar i framtidens euroland

I dagarna är det 20-års jubileum för euron. Den 1 januari 1999 fick EU en gemensam valuta. Sedan dess har Europa förändrats i alla delar, och inte minst som ekonomisk stormakt i världen. Euron har vuxit till världens andra viktigaste valuta (efter den amerikanska dollarn) till vilken ett 60-tal länder anslutit sin valuta. Euron utgör idag 20 % av utländska centalbankers bankreserver. Ungefär 36% av alla världens transaktioner gjordes i euro under förra året, jämfört med amerikanska dollarns motsvarande 40%.

Kommissionen driver aktivt agendan för att förstärka EUs roll i världen som en öppen, multilateral och regelbaserad global ekonomi. Då skulle europeiska företag kunna handla med omvärlden utan disruptiva hinder. En sådan handel gynnar och växer den europeiska ekonomin, som är vår garant för det välstånd och den sociala och legala modell vi har i våra europeiska länder idag.

Den inre betalmarknaden spelar en nyckelroll för att EU och euron ska kunna stärka sin roll. Visionen om en enhetlig betalningsmarknad är äldre än euron (tex single euro payments area, SEPA), och arbetet med att stärka den europeiska integrationen ständigt under utveckling. Idag är europeiska konsumenter beroende av ett fåtal globala kortnätverk när man gör kortbaserade köp över landgränserna. Kommissionen vill skapa en annan situation på den europeiska betalmarknaden, en EU-omfattande gränsöverskridande direktbetalningslösning för alla transaktioner med euro. Det betalsystemet skulle inte vara kortbaserat utan snarast ett elektroniskt komplement till nuvarande kortsystem.
Kommissionen presenterade i december på ett Euro-toppmöte med tema ”Towards a stronger international role of the euro” nästa planerade steg för utvecklandet av en enhetlig betalningsstruktur. Under 2019 kommer Kommissionen tittar närmare på hur existerande betalsystem och direktbetalningslösningar i enskilda medlemsländer kan utvecklas och hur ett stöd till ett fullt integrerat direktbetalningssystem i EU kan se ut. Man kommer också inleda samarbeten med relevanta aktörer för ett gemensamt åtagande att säkerställa tillgången av direktbetalningssystem för europeiska konsumenter.

Idén om ett pan-europeiskt direktbetalningssystem för alla euro-transaktioner är spännande och viktigt. Framtidens betallösningar ska vi alla vara med att forma, för ett framtida starkt Europa. Card Payment Sweden och våra medlemmar kommer att följa frågan in i 2019, och ser fram emot att möta tjänstemän och nyvalda politiker på Kommissionen, Europaparlamentet och vår egna svenska regering för att diskutera framtidens europeiska betallösningar. Vi ser fram emot ett nytt utmanande år, och tackar för ett stimulerande 2018!

God Jul och Gott Nytt År!

Kurt Gjesten,
Vd, Card Payment Sweden

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark