Nyhetsbrev Q4 2018: Kortbetalningar är ett globalt koncept

I dagarna är det 20-års jubileum för euron som infördes den 1 januari 1999. Den europeiska valutans bemärkelsedag är en milstolpe för EUs utveckling mot en öppen, multilateral och regelbaserad global ekonomi. Card Payment Sweden är en stark anhängare av en effektiv och jämlik inre betalmarknad – men är också måna om att vår europeiska betalmarknad är kompatibel med den globala marknaden.

I december hölls ett Euro-toppmöte med tema ”Towards a stronger international role of the euro”. Kommissionen presenterade där idéer på hur en en enhetlig europeisk betalningsstruktur skulle kunna utvecklas. Kommissionen vill skapa en EU-omfattande gränsöverskridande direktbetalningslösning för alla transaktioner med euro. Det betalsystemet skulle kunna vara inte bara kortbaserat utan snarast ett komplement till nuvarande kortsystem. Detta för att bryta de globala kortnätverkens dominans och skapa eurobaserade betalsystem.

Card Payment Sweden som företräder inlösare och utlösare av kort som agerar i kommersiella intressen i full konkurrens med varandra på en global marknad. Både konsumenter och handel har behov av betalningslösningar som fungerar för alla valutor överallt i världen. Kortbetalningen är ett effektivt betalmedel som gynnar konsumenter och handeln.

Card Payment Sweden kommer följa kommissionens fortsatta arbete kring detta förslag med stort intresse, och erbjuda vår kompetens i frågor kring kortbetalningssystem och direktbetalningar.

Framtidens betallösningar ska vi vara med att forma, för ett framtida starkt Europa. Card Payment Sweden ser fram emot att möta tjänstemän och politiker på svenska och europeiska institutioner under nästa år för att diskutera europeiska och globala betallösningar. Vi ser fram emot ett nytt utmanande år, och tackar för ett stimulerande 2018!

God Jul och Gott Nytt År!

Kurt Gjesten,
Vd, Card Payment Sweden

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark