Nyhetsbrev Q4 2018: Kortbetalningar är ett globalt koncept

I dagarna är det 20-års jubileum för euron som infördes den 1 januari 1999. Den europeiska valutans bemärkelsedag är en milstolpe för EUs utveckling mot en öppen, multilateral och regelbaserad global ekonomi. Card Payment Sweden är en stark anhängare av en effektiv och jämlik inre betalmarknad – men är också måna om att vår europeiska betalmarknad är kompatibel med den globala marknaden. I december hölls ett Euro-toppmöte med tema ”Towards a stronger international role of the euro”. Kommissionen presenterade där idéer på hur en en enhetlig europeisk betalningsstruktur…

Nyhetsbrev Q3 2018: Betalningar i framtidens euroland

I dagarna är det 20-års jubileum för euron. Den 1 januari 1999 fick EU en gemensam valuta. Sedan dess har Europa förändrats i alla delar, och inte minst som ekonomisk stormakt i världen. Euron har vuxit till världens andra viktigaste valuta (efter den amerikanska dollarn) till vilken ett 60-tal länder anslutit sin valuta. Euron utgör idag 20 % av utländska centalbankers bankreserver. Ungefär 36% av alla världens transaktioner gjordes i euro under förra året, jämfört med amerikanska dollarns motsvarande 40%. Kommissionen driver aktivt agendan för att förstärka EUs…

Nyhetsbrev Q2 2018: Ny organisation för kortbetalningar – träffa oss i Almedalen!

Nu lanserar vi Card Payment Sweden – en branschförening som främjar användningen av kortbaserade betalningar i Sverige. Den svenska betalningsmarknaden anses vara en av världens mest effektiva, till följd av det mycket höga användandet av betalkort. Visste du t.ex. att 97 % av alla svenskar äger ett betalkort? Och att 80 % av alla 2,5 miljarder svenska betalningar som genomförs under ett år betalas med betalkort? Det gör Sverige till ett unikum bland världens betalmarknader. I EU är snittet 116 korttransaktioner per person och år – svenskarna gör…

Nyhetsbrev Q1 2018: Framtiden är också kontaktlös

Vi lever som bekant i digitaliseringens och teknikinnovationernas tidevarv. Det är en utveckling som öppnar för oändliga möjligheter inom alla områden i samhället – så även för kortbaserade betalningar. Jag tänker i synnerhet på den marknadsutveckling som s.k. kontaktlösa betalningar (contactless payments) kommer innebära för oss i Sverige, men naturligtvis hela världen. Idag befinner vi oss bara i lindan av vad denna teknik kommer göra för utvecklingen av olika produkter – allt ifrån varianter av mobiltelefoner och klockor till kylskåp, ringar och kläder med inbyggd teknik som kan…

Downloadable brochure about CPS

Download english brochure about Card Payment Sweden’s work here 

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark